HR Diensten

Professionalisering van personele zaken is essentieel. HR moet gewoon goed geregeld zijn, zonder problemen. Heeft u geen HR medewerker/afdeling of is er (tijdelijk) sprake van ondercapaciteit? Geen paniek, want wij hebben voldoende HR expertise in huis. Nikkel at Work is uw HR-steun en toeverlaat op afstand. Onze inzet is flexibel en we zijn er als het nodig is. Inzet van onze HR is altijd maatwerk afgestemd op wat nodig is en specifieke wensen. Onze HR dienstverlening bestaat o.a. uit:

 • Advisering MT én personeel m.b.t. HR gerelateerde zaken;
 • Ontwikkeling en implementatie van HR beleid en instrumenten;
 • Ondersteuning Juridische Zaken; 
 • Ondersteuning bij loopbaanbeleid, werving & selectiebeleid; 
 • Advisering m.b.t. aanschaf personeelsinformatie systeem;
 • Ziekteverzuimbeleid (analyse t/m implementeren van oplossingen);
 • Advies & voorbereiding salarisadministratie; 
 • Aanspreekpunt voor externe partijen op het gebied van W&S, pensioenen, secundaire arbeidsvoorwaarden, inhuur en/of detachering;
 • Uitvoering, begeleiding en ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Up-to-date houden personeelsdocumenten;
 • Opstellen functieprofielen en taakomschrijvingen, voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken en salarisonderhandelingen (binnen opgesteld kader);
 • Vervullen vertrouwensrol, bemiddeling bij conflicten;
 • Ondersteuning op het gebied van HR bij overnames.

Ben jij geïnteresseerd in onze HR Diensten neem dan contact met ons op voor meer informatie.